Piliç >> Tabak Ciğer

Tabak Ciğer

Piliçlerin çiğer ve yürekleri yıkanıptemizlerin.Tabakta ambalajlanaraksunulur.

 Tabak  Tek Parça Tabak Adedi  Kasada Tabak Adedi
 Küçük  -  12
 Büyük  -  8